Wspólnota Żywego Różańca jest grupą osób, które przez regularną modlitwę różańcową pragną pogłębiać swoją duchowość oraz wspierać całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wspólnota ta jest zanana w całym Kościele powszechnym i ma aprobatę papieską. Wspólnota dzieli się na róże różańcowe, tj. 20 osób, czyli tyle, ile jest tajemnic różańcowych. Każda osoba z róży przez jeden miesiąc codziennie odmawia wskazaną dziesiątkę (tajemnicę) różańca w konkretnej, wyznaczonej na ten miesiąc intencji ogólnej i misyjnej. Poszczególne róże danej parafii tworzą Wspólnotę Żywego Różańca, bo codziennie odmawiany jest cały różaniec we wszystkich tajemnicach.
 
Spotkanie całej wspólnoty Żywego Różańca odbywa się raz w miesiącu we wtorki w tygodniu eucharystycznym. Wtedy następuje zmiana tajemnic oraz podanie intencji modlitwy na dany miesiąc. Również na tym spotkaniu miesięcznym podawane są intencje - ogólna, czyli papieska oraz misyjna.
 
Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca troszczą się o siebie odwiedzając w razie choroby, modląc się za zmarłych - tworzą wspólnotę.