Wspólnota Samarytanie służy modlitwą indywidualną osobom z problemami osobistymi, rodzinnymi m.in. DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) / DDA (dorosłe dzieci alkoholików); prowadzimy cykle z psychologiem; posługujemy w hospicjum.

Krótkie informacje o problemach oraz bliższe informacje i dane kontaktowe dla osób potrzebujących modlitwy czy zainteresowanych posługą we wspólnocie znajdują się na naszej stronie internetowej www.samarytanie-wstawiennicy.eu