Projekt - Jan Rabiej Gliwice. Wykonanie - pracownia witraży Mysiakowscy - Gliwice. 1992/1993.