Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w diecezji Gliwickiej istnieją od początku jej istnienia. Diecezja Gliwicka powstała w większej części z wyodrębnienia z Diecezji Opolskiej, która jako pierwsza wprowadziła funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej już w roku 1990. Stąd w naszym gronie są osoby pełniące tę posługę ponad 30 lat.

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. należy pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym. W większych Parafiach mogą być pomocnicy wyłącznie do Komunii Św. chorych. Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii Św. podczas Mszy Św. gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku zwyczajnych szafarzy, albo gdy ci szafarze są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii Św. utrudnia im stan zdrowia lub podeszły wiek.

W naszej, niewielkiej diecezji niespełna 500 osób pełni funkcję Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej. Naszym patronem jest Św. Tarsycjusz.

Diecezjalnym opiekunem jest Ks. Krystian Piechaczek.