fasada dzwonnica

 

         Najważniejsze daty z okresu budowy kościoła:

 

04.10.1981 - ks. bp Antoni Adamiuk poświęcił plac kościelny i "krzyż budowy"

 

ks. bp Antoni Adamiuk poświęcił plac ks. bp Jan Wieczorek wmurował pierwszą

 

16.05.1983 - ks. bp Jan Wieczorek wmurował pierwszą cegłę nowego kościoła

24.12.1983 - pierwsza pasterka w nowym kościele

04.12.1984 - ks. bp Ordynariusz Alfons Nossol wmurował kamień węgielny poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła II na Górze św. Anny 21.06.1983 podczas II pielgrzymki do Polski

1985 - rozpoczęcie budowy plebanii

 

Stan surowy

 

27.08.1988 - ks. bp Alfons Nossol utworzył nową parafię Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach

10.1989 - wykonanie radiofonizacji kościoła

 

Prezbiterium

 

 

03.1989 - prace przy wejściach na chór, położenie posadzki na chórze

04.1989 - zawieszanie boazerii na stropie kościoła i balkonie chóru

05.1989 - ułożenie granitowych schodów przed głównym wejściem kościoła

06.1989 - budowa budynku gospodarczego obok plebanii oraz tynkowanie plebanii

07.1989 - rozbiórka baraku, który przez cały czas budowy służył jako kaplica i salka katechetyczna, a następnie jako magazyn materiałów budowlanych

08.1989 - układanie posadzki kościoła, budowa domu katechetycznego

10.1989 - wykonanie oświetlenia kościoła: zawieszenie 13 żyrandoli i 24 kinkietów

11.1989 - układanie płytek klinkierowych na ścianie prezbiterium

04.1990 - malowanie kościoła

05.1990 - wykonanie chodnika prowadzącego do głównego wejścia; parafia otrzymała 4 szafowe konfesjonały

06.1990 - ogrodzenie placu kościelnego

07.1990 - montaż ławek kościelnych; układanie marmurowej posadzki w prezbiterium

09.1990 - uporządkowanie placu przed kościołem i posadzenie ozdobnych krzewów i bylin

10.1990 - na placu kościelnym ustawiono figury Serca Pana Jezusa i Serca Maryi

12.1990 - montaż 12 lamp przed kościołem

02.1991 - ozdobiono kruchtę kościoła płytkami klinkierowymi; wyposażono prezbiterium w mensę ołtarzową, ambonę i chrzcielnicę

 

Nasza Patronka - Czarna Madonna Konsekracja Misje 1992 Procesja Bożego Ciała 1992

 

03.1991 - ustawiono płaskorzeźbione tabernakulum (dar dzieci I-komunijnych z 1990 roku)

05.1991 - ustawiono ozdobne lichtarze (dar dzieci I-komunijnych)

06.10.1991 - konsekracja kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej przez ks. bpa Gerarda Kusza