Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym
 
Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży 
– przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną
ks. dr Rafał Dappa
tel. 32 230 71 33 (godz. 9.00-16.00)

 

Duszpasterz ds. ochrony dzieci i młodzieży
– pomaga duchowo i duszpastersko ofiarom i rodzicom, gdy sobie życzą takiej pomocy
ks.dr Damian Dolnicki
tel. 32 234 23 23