Krótka rozmowa i indywidualna modlitwa wstawiennicza prowadzona przez osoby świeckie nad daną osobą odbywa się w ostatnie poniedziałki miesiąca od godziny 19.00 w salce z tyłu kościoła - od strony parkingu.
 
Informacja dla osób zgłaszających się na modlitwę wstawienniczą i zgłoszenie na modlitwę: