Ministranci są grupą parafialną, która towarzyszy całej wspólnocie parafialnej przez wszystkie okresy roku liturgicznego. Jednak to my mamy ten zaszczyt być najbliżej Najświętszego Sakramentu i służyć w czasie Mszy Świętej, dając w ten sposób przykład wiernym zgromadzonym, by udział w liturgii był jeszcze doskonalszy.

Wstępujący w nasze grono przechodzą kurs przygotowawczy w okresie, w którym mogą zastanowić się, czy oby na pewno chcą być ministrantami. Kurs trwa corocznie od września do Białej Soboty, kiedy to kandydaci (tak nazywani są chłopcy, którzy wytrwali i zostali odpowiednio przygotowani) zostają uroczyście przyjęci do naszego grona. Nowi ministranci zostają ministrantami młodszymi, potem zależnie od wieku chłopcy zostają ministrantami starszymi, co równoznaczne jest ze staniem się kandydatem na lektora. W naszej parafii najstarszą grupę stanowią właśnie lektorzy, którzy od pozostałych wyróżniają się zawieszonymi na szyi krzyżykami. Wstępowanie w grono lektorów również odbywa się w Białą Sobotę i jest równie uroczyste.

 
Spotkania ministrantów (tzw. zbiórki) odbywają się raz w tygodniu w celu pouczeń lub wyjaśnień pewnych spraw dotyczących liturgii.

Każdy ministrant ma wyznaczoną służbę: dwie Msze Św. w tygodniu i jedną w niedzielę. Dla potrzeb niedzieli podzielono nas dodatkowo na grupy, przez co mamy okazję służyć na różnych Mszach Św.

Liturgiczna służba ołtarza jest grupą, która istnieje od samego powstania parafii. Zapraszamy wszystkich chętnych i ciekawych naszej służby do wstąpienia do wspólnoty ministrantów.