Porządek Mszy Św.:
Dni powszednie
  • 6.30, 8.00, 18.30
  • wakacje: 8.00, 18.30
Niedziela i święta:
  • 7.00, 9.00, 10.45, 12.00, 18.30

ks. Dariusz LASKOWSKI

PROBOSZCZ
urodzony       21.04.1964 w Nysie
święcenia      16.06.1990 w Opolu
ustanowiony  01.09.2004

ks. Mariusz LASKOWSKI

WIKARIUSZ
urodzony        17.03.1963 w Sławniowicach
święcenia       16.06.1990 w Opolu
ustanowiony   01.09.2007

ks. Krystian Kitowski

WIKARIUSZ
urodzony        01.07.1995 w Knurowie
święcenia       22.05.2021 w Gliwicach
ustanowiony  01.02.2024

ks. Radca Gerard ZUG

REZYDENT
poprzedni proboszcz w latach 1988-2004
urodzony   07.09.1956 w Oleśnie
święcenia  17.05.1981 w Opolu
w parafii    od 26.08.1988

ks. prof. Ginter DZIERŻON

REZYDENT
prof. dr hab. nauk prawnych; obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim; kierownik katedry Norm Ogólnych prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego
urodzony     06.11.1959 w Kujakowicach
święcenia    22.06.1985 w Opolu
w parafii      od 01.10.2001

ks. prof. Jan KOCHEL

REZYDENT
prof. dr hab. na Uniwersytecie Opolskim
urodzony     01.07.1963 w Tarnowskich Górach
święcenia    13.05.1989 w Katowicach
w parafii      od 01.09.1999