Wspólnota Dzieci Maryi istnieje od powstania parafii w 1988 roku. Celem marianek jest naśladowanie Matki Bożej - Maryi, która jest wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem.

Na spotkania, które odbywają się w soboty w salce katechetycznej, uczęszczają dziewczęta w wieku szkolnym. Mamy czas na śpiew, zabawy oraz wspólną modlitwę.

8 grudnia tj. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP nasza wspólnota bierze w szczególny sposób udział we Mszy Św., w czasie której następuje uroczyste wręczenie medalików różnej wielkości, w zależności od tego, ile lat dana dziewczyna należy do grupy.

"Marianki" co roku w czasie nabożeństw majowych i październikowych stoją ze sztandarem przy obrazie Matki Bożej, a czasem przewodniczą modlitwom.

Do grona Dzieci Maryi mogą być przyjęte te dziewczęta, które przystąpiły do I Komunii Św.

Chętne dziewczyny serdecznie zapraszamy!