"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem".

(Mt 28, 19-20)

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, prze które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy  razem z rodzicami wyznają wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Rodzicem chrzestnym może być ten, kto:

1. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);  

2. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;

3. jeśli jest w małżeństwie - to sakramentalnym (osoba żyjąca w związku cywilnym, partnerskim, nieformalnym itp. nie może pełnić funkcji chrzestnego/chrzestnej);

4. należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego;

5. nie mogą być dwie matki chrzestne lub dwóch ojców chrzestnych - mowa jest o rodzicach chrzestnych - zatem ojciec i matka; może być jeden chrzestny lub jedna chrzestna.

W naszej parafii udzielanie chrztu św. odbywa się następująco:

1. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych:

 • odbywa się w I niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w salce za kościołem;
 • dziecko do chrztu zapisuje się w tygodniu poprzedzającym chrzest (dopiero po nauce przedchrzcielnej)  w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania:
  • akt urodzenia dziecka z USC;
  • dane personalne rodziców i chrzestnych - adres zamieszkania i wiek;
  • jeśli rodzice mieszkają w innej parafii niż Trynek (nie jest ważne, że są zameldowani na Trynku, lecz gdzie faktycznie mieszkają), przynoszą od swojego proboszcza pozwolenie na chrzest w tutejszej parafii.

2. Uroczyste chrzty:

 • udzielane są w II niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12.00;
 • rodzice razem z dzieckiem do chrztu i chrzestnymi gromadzą się o godz. 11.45 w kaplicy św. Antoniego (po lewej stronie od głównego wejścia do kościoła);
 • przynoszą kartki ze spowiedzi oraz zaświadczenia dla chrzestnych;
 • FOTOGRAFÓW prosi się o dyskretne robienie zdjęć.

3. Rocznica chrztu (tzw. roczek):

 • odbywa się w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 12.00;
 • dziecko proszę zgłosić w kancelarii parafialnej, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, podając jego imię i nazwisko;
 • wypada zaprosić rodziców chrzestnych dziecka, wyspowiadać się i przyjąć komunię św.;
 • na uroczystość proszę przynieść świecę chrzcielną dziecka i usiąść w pierwszych ławkach.