Dzwony i kuranty w naszej parafii zostały wyłączone
z powodu nałożonych kar pieniężnych.
Przyczyną była skarga mieszkańca.

 

Tydzień Biblijny